Nooit te oud om te 'leren'...

Bent u op zoek naar die lederwaren die bij u passen?

Unsplashed background img 2
Hannah Bag #1

The fish leather collection is met with surprise by many customers. Indeed, fish skin can also be tanned. In the 16th century leather of fish was used to coat the handles of arms and to make hoods for falcons. Tanning fish skin is a long process that can take up to 45 days. In the past, fishermen threw skin overboard; nowadays, thanks to the tanning process, the skin is given a sustainable future. 

Hannah Bag #1 - Long handles. You can choose from multiple colors.


Uit de Naad

FR+ Vis

Hannah's Bag

Velen kijken raar op als ze de vissenleercollectie zien. Inderdaad, ook vissenhuid kan gelooid worden. In de 16e eeuw gebruikte men vissenleer om de handvaten van wapens te bekleden en om valkenkapjes te maken. Het looien van vissenhuid is een langdurig proces dat tot 45 dagen in beslag kan nemen. Vroeger gooiden vissers de huid overboord, dankzij het looiproces kent de huid een duurzame toekomst.

Bekijk de toonzaal.


Uit de Naad

email